Κυριακή, 16 Οκτωβρίου 2011

Μπασταίικα παλάτια και πευκόφυτοι γκρεμοί.


H Σκουταίικη xαμοκέλαKαστριγκακαίικες χαμοκέλες 
                                                 
Φιλιππακαίικη χαμοκέλα (μπροστά)
                         
χαμοκέλα Φιλιππακαίουνε  (πίσω)

χαμοκέλα Αντριγαίουνε

Το Γουμεραίικο. Αυτούς τούς μεγαλόπρεπους γκρεμούς βλέπανε οι Μπασταίοι!


Το σημείο τ΄Αγιώρη
Οι μοναδικοί πευκόφυτοι γκρεμοί με τα "ιερογλυφικά" του χωροχρόνου

Οι μοναδικοί πευκόφυτοι γκρεμοί με τα "ιερογλυφικά" του χωροχρόνου

Οι μοναδικοί πευκόφυτοι γκρεμοί με τα "ιερογλυφικά" του χωροχρόνουΠροσθήκη λεζάντας

Η Ωλένια βεντάλια των πευκόφυτων γκρεμών

Οι μοναδικοί πευκόφυτοι γκρεμοί με τα "ιερογλυφικά" του χωροχρόνου

Η Ωλένια βεντάλια των πευκόφυτων γκρεμών

Η Ωλένια βεντάλια των πευκόφυτων γκρεμών

Η Ωλένια βεντάλια των πευκόφυτων γκρεμών

Η Ωλένια βεντάλια των πευκόφυτων γκρεμών

Οι μοναδικοί πευκόφυτοι γκρεμοί με τα "ιερογλυφικά" του χωροχρόνου

Οι μοναδικοί πευκόφυτοι γκρεμοί με τα "ιερογλυφικά" του χωροχρόνου

Οι μοναδικοί πευκόφυτοι γκρεμοί με τα "ιερογλυφικά" του χωροχρόνου

Οι μοναδικοί πευκόφυτοι γκρεμοί με τα "ιερογλυφικά" του χωροχρόνου

Η Ωλένια βεντάλια των πευκόφυτων γκρεμών

Οι μοναδικοί πευκόφυτοι γκρεμοί με τα "ιερογλυφικά" του χωροχρόνου

Οι μοναδικοί πευκόφυτοι γκρεμοί με τα "ιερογλυφικά" του χωροχρόνου

Οι μοναδικοί πευκόφυτοι γκρεμοί με τα "ιερογλυφικά" του χωροχρόνου

Η Ωλένια βεντάλια των πευκόφυτων γκρεμών

Η Ωλένια βεντάλια των πευκόφυτων γκρεμών

Η Ωλένια βεντάλια των πευκόφυτων γκρεμών

Οι μοναδικοί πευκόφυτοι γκρεμοί με τα "ιερογλυφικά" του χωροχρόνου

Οι μοναδικοί πευκόφυτοι γκρεμοί με τα "ιερογλυφικά" του χωροχρόνουΗ φωτιά (φωτο Γιαννικόπουλου)

Η φωτιά (φωτο Γιαννικόπουλου)

Η φωτιά (φωτο Γιαννικόπουλου)

Η φωτιά (φωτο Γιαννικόπουλου)

Η φωτιά (φωτο Γιαννικόπουλου)

Η φωτιά (φωτο Γιαννικόπουλου)

Προσθήκη λεζάντας

Δεν υπάρχουν σχόλια: